Продажба

Подреди по:   цена   |   датум на објавување Подреди по цена   |   слика
Продажба

Agencija Prostor

Куќa / Вила во Маврово,

120,000 eur
2,000 eur/m2

Површина: 60m2

Телефон: 02 614-0571

Објавен на: 17.02.2018 11:46

Контакт: Snezana

Продажба

Agencija Prostor

Куќa / Вила во Маврово,

75,000 eur
521 eur/m2

Површина: 144m2

Телефон: 02 614-0571

Објавен на: 17.02.2018 11:36

Контакт: Snezana

Продажба

Agencija Prostor

Куќa / Вила во Маврово,

42,000 eur
636 eur/m2

Површина: 66m2

Телефон: 02 614-0571

Објавен на: 16.02.2018 17:07

Контакт: Snezana

Продажба

Agencija Prostor

Куќa / Вила во Маврово,

40,000 eur
800 eur/m2

Површина: 50m2

Телефон: 02 614-0571

Објавен на: 16.02.2018 16:58

Контакт: Snezana

Продажба

Agencija Prostor

Куќa / Вила во Маврово,

1 eur
0 eur/m2

Површина: 50m2

Телефон: 02 614-0571

Објавен на: 16.02.2018 16:52

Контакт: Snezana

Продажба

Agencija Prostor

Куќa / Вила во Маврово,

130,000 eur
1,000 eur/m2

Површина: 130m2

Телефон: 02 614-0571

Објавен на: 16.02.2018 16:43

Контакт: Snezana

Продажба

Agencija Prostor

Плац во Маврово,

1 eur
0 eur/m2

Површина: 1200m2

Телефон: 02 614-0571

Објавен на: 16.02.2018 16:37

Контакт: Snezana

Продажба

Agencija Prostor

Куќa / Вила во Маврово,

30,000 eur
375 eur/m2

Површина: 80m2

Телефон: 02 614-0571

Објавен на: 16.02.2018 15:39

Контакт: Snezana

Продажба

Agencija Prostor

Куќa / Вила во Маврово,

150,000 eur
1,875 eur/m2

Површина: 80m2

Телефон: 02 614-0571

Објавен на: 16.02.2018 15:13

Контакт: Snezana

Продажба

Agencija Prostor

Куќa / Вила во Маврово,

100,000 eur
952 eur/m2

Површина: 105m2

Телефон: 02 614-0571

Објавен на: 16.02.2018 15:06

Контакт: Snezana

Продажба

Agencija Prostor

Плац во Гостивар,

1 eur
0 eur/m2

Површина: 3345m2

Телефон: 02 614-0571

Објавен на: 16.02.2018 15:00

Контакт: Snezana

Продажба

Agencija Prostor

Куќa / Вила во Гостивар,

1 eur
0 eur/m2

Површина: 53m2

Телефон: 02 614-0571

Објавен на: 16.02.2018 14:49

Контакт: Snezana

Продажба

Agencija Prostor

Плац во Гостивар,

1 eur
0 eur/m2

Површина: 650m2

Телефон: 02 614-0571

Објавен на: 16.02.2018 14:34

Контакт: Snezana

Продажба

Agencija Prostor

Плац во Гостивар,

1 eur
0 eur/m2

Површина: 700m2

Телефон: 02 614-0571

Објавен на: 16.02.2018 14:26

Контакт: Snezana

Продажба

Agencija Prostor

Плац во Гостивар,

1 eur
0 eur/m2

Површина: 204m2

Телефон: 02 614-0571

Објавен на: 16.02.2018 12:58

Контакт: Snezana

Продажба

Agencija Prostor

Плац во Маврово,

1 eur
0 eur/m2

Површина: 54m2

Телефон: 02 614-0571

Објавен на: 16.02.2018 12:50

Контакт: Snezana

Продажба

Agencija Prostor

Плац во Маврово,

25,000 eur
45 eur/m2

Површина: 557m2

Телефон: 02 614-0571

Објавен на: 16.02.2018 12:50

Контакт: Snezana

Продажба

Agencija Prostor

Плац во Маврово,

1 eur
0 eur/m2

Површина: 54m2

Телефон: 02 614-0571

Објавен на: 16.02.2018 12:46

Контакт: Snezana

Продажба

Agencija Prostor

Плац во Гостивар,

30,000 eur
33 eur/m2

Површина: 923m2

Телефон: 02 614-0571

Објавен на: 16.02.2018 12:31

Контакт: Snezana

Страни: прва страна претходна страна 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 наредна страна последна страна     Пронајдени се 499 записи.